Return to Кафедри факультету

Кафедра музично-теоретичних дисциплін та інструментальної підготовки

 

Завідувач кафедри – Душний Андрій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент.

Поштова адреса – 82100 Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І. Франка, 11

e-mail: muz.dysc@dspu.edu.ua; kafedra_mtdip@ukr.net

Рік заснування кафедри – 2022.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 8,65 ставок, 12 викладачів (з них – 2 професора, 10 доцентів, 1 доктор мистецтвознавства, 5 кандидатів педагогічних наук, 3 кандидата мистецтвознавства).

Напрям наукових досліджень:

 • Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя.
 • Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть.
 • Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика.
 • Проблеми фортепіанного мистецтва.

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави».

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора «Музична україністика в контексті сучасної європейської культури та освіти».

Тематика НДР кафедри: Термін виконання теми 2021 – 2025.

«Вокально-інструментальне мистецтво в контексті Української академічної школи» та «Українська музична культура в контексті сучасного європейського мистецтва та освіти».

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Душний Андрій Іванович.

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 • основний музичний інструмент (фортепіано, баян/акордеон, бандура, скрипка, гітара, цимбали, духові та ударні інструменти);
 • додатковий музичний інструмент;
 • методика навчання гри на (фортепіано, баяні/акордеоні, бандурі, скрипці, гітарі, цимбалах, духових та ударних інструментах);
 • методика навчання музично-теоретичних дисциплін;
 • історія української та світової музики;
 • історія виконавського мистецтва;
 • історія естрадного мистецтва;
 • теорія музичного мистецтва;
 • сольфеджіо, теорія музики, гармонія, аналіз музичних творів;
 • народознавство та музичний фольклор України, навчальна (фольклорна) практика;
 • психологія музичної діяльності;
 • проблеми сучасного музикознавства, стилі та жанри сучасної музики;
 • музична культура регіонів України, музична культура української діаспори, проблеми сучасного мистецтвознавства;
 • методологія наукових досліджень;
 • комп’ютерні програми нотних нотацій;
 • комп’ютерні технології у галузі музичного мистецтва;

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Душний Андрій Іванович
завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:
accomobile@dspu.edu.ua

Фрайт Оксана Володимирівна
доктор мистецтвознавства, професор.

Контактні засоби зв’язку:
frajtok@dspu.edu.ua

Бобечко Оксана Юріївна
кандидат мистецтвознавства, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
bobechko_o@dspu.edu.ua

Михаць Роман Миколайович
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
mihacroman@dspu.edu.ua

Салій Володимир Степанович
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
mega.vvllaadd@dspu.edu.ua

Сторонська Наталія Зенонівна
кандидат мистецтвознавства, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
storonskanat@dspu.edu.ua

Філоненко Людомир Павлович
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
filonenkol@dspu.edu.ua

Фрайт Іван Васильович
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
frait_ivan@dspu.edu.ua

Шафета Валерій Валерійович
кандидат мистецтвознавства, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
valeriyshafeta@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:
molchkoul@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:
nimylovychol@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:
chornyijurij@dspu.edu.ua

 

Концертмейстерський склад кафедри

Дзондза Наталія Михайлівна
провідний концертмейстер.

Дмитрієва Олена Дмитрівна
провідний концертмейстер.

Сторонська Наталія Зенонівна
провідний концертмейстер.

Логвиненко Олександра Михайлівна
діловод кафедри.

 

 

Історія кафедри. Музично-педагогічний факультет / Навчально-науковий інститут музичного мистецтва ДДПУ ім. Івана Франка засновано 1962 року. Спочатку діяло лише вечірнє відділення, з 1964 р. – денне та заочне відділення, екстернат відкрито 1998 року, магістратура – 2001 р.

До 1989 р. підготовка фахівців на денному та заочному відділах здійснювалася за однопрофільною спеціальністю «Музика». З 1989 р. розпочато підготовку з двопрофільних спеціальностей – «Музика та методика виховної роботи», з 1990 р. – «Музика та українознавство», з 2002 р. – «Музика. Спеціалізація: художня культура», з 2007 р. – «Музичне мистецтво». В даний час випуск фахівців здійснюється на першому бакалаврському та другому магістерському рівні вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта «Музичне мистецтво».

На початку створення факультету існувала лише одна кафедра «Музики і співів», яку 1966 р. поділено на дві («Теорії, історії музики та гри на музичних інструментах» та «Методики музичного виховання, співів та хорового диригування»), а з 2001 р. – на три кафедри: «Методики музичного виховання та диригування» (завідувачі – заслужений працівник культури України, доцент П.Гушоватий; кандидат мистецтвознавства, професор М.Бурбан; доктор мистецтвознавства, професор І.Бермес); «Музично-теоретичних дисциплін та фортепіано», яка 2002 року перейменована на кафедру «Музикознавства та фортепіано» (завідувачі – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.Медведик; кандидат педагогічних наук, доцент Л.Філоненко); «Народних музичних інструментів та вокалу» (завідувачі – заслужений працівник освіти України, професор К.Сятецький; кандидат педагогічний наук, доцент А.Душний).

З вересня 2022 року, у зв’язку із реорганізацією структурних підрозділі університету, Навчально-науковий інститут музичного мистецтва та факультет початкової та мистецької освіти реорганізовано у факультет початкової освіти та мистецтва. Відтак, реорганізовано і кафедри народних музичних інструментів та вокалу й музикознавства та фортепіано у кафедру музично-теоретичних дисциплін та інструментальної підготовки (від 31 травня 2022 р., протокол № 7)

У складі сучасної кафедри дві секції:

 1. Секція інструментальної підготовки (завідувач – кандидат педагогічних наук В.Салій). Кадровий склад: кандидати педагогічних наук, доценти А.Душний, В.Салій, І.Фрайт та кандидати мистецтвознавства, доценти В.Шафета, Ю.Чумак (баян-акордеон); кандидат мистецтвознавства, доцент О.Бобечко (бандура); кандидат педагогічних наук, доцент В.Салій (гітара); доцент Ю.Чорний (скрипка); кандидат педагогічних наук, доцент Р.Михаць (духові та удані інструменти).

 1. Секція піаністів, концертмейстерів та теоретиків (завідувач – кандидат мистецтвознавства, доцент Н.Сторонська). Кадровий склад: доктор мистецтвознавства, професор О.Фрайт, кандидат педагогічних наук, доцент Л.Філоненко, доценти О.Німилович та У.Молчко, кандидат мистецтвознавства, доцент Н.Сторонська, старший викладач Г.Медведик (фортепіано); провідні концертмейстери Н.Сторонська, доктор філософії О.Дмитрієва, Н.Дзондза; кандидати мистецтвознавства, доценти М.Ярко та Н.Сторонська, доценти У.Молчко й О.Німилович, доктор мистецтвознавства, професор О.Фрайт (теоретичні дисципліни).

 

Серед студентів кафедри:

 • лауреати обласної премії імені В’ячеслава Чорновола Роман Дидик та премії Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради Антоніна Бойчук (Львів, 2021), науковий керівник – доцент А.Душний;
 • переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Музичне мистецтво» у Кам’янець-Подільському Національному університеті ім. І. Огієнка Роман Дидик (І місце, 2021) та Вікторія Мазурик (І місце, 2022), науковий керівник – доцент А.Душний;
 • призери «Trophée Mondial de l’Accordéon»: International Open Trophy – Микола Головчак (V місце, Франція, 2020) і Вікторія Мазурик (V місце, Франція, 2022) та International Orchestra & Ensemble Festival – дует баяністів-акордеоністів Вікторія Мазурик та Роман Дидик (V місце, Франція, 2021), клас доцента А.Душного (http://www.cma-accordions.com/);

 • лауреати Всеукраїнських та міжнародних конкурсів останніх років: Г.Савчин, В.Бобанич, М.Головчак, Р.Дидик, В.Мазурик, І.Собіль, Р.Макойда, О.Кацеляк, Є.Попович (баян, акордеон), клас А.Душного, В.Салія, В.Шафети; В-М.Петрушинська, Хр.Ванькович (бандура), клас О.Бобечко; А.Сердюк (гітара), клас В.Салія; А.Мацьків (флейта-пана), клас В.Шафети; С.Бунь (кларнет) та Д.Хай (саксофон), клас Р.Михаця; І.Базюк (скрипка), клас Ю.Чорного; С.Пучковська, Р.Вакс, С.Клесовець, Т.Ковач, Н.Коцуров, З.Футрик, В.Перловська, С.Бартків, М.Дерпак, В.Ковальчук, А.Баран, М.Кузнєцова, В.Дорцкій, Н.Касинець (фортепіано), клас О.Німилович, У.Мочко, Л.Філоненка.

 

Одним із пріоритетних завдань кафедри є наукова діяльність викладачів і студентів. Дослідження стосуються українського музичного мистецтва в контексті сучасної світової культури та освіти, актуальних проблем музичного навчання і виховання, вивчення української музичної культури з огляду загальноукраїнського музично-культурологічного процесу та європейського виміру, історії музики, музичної україністики, Львівської баянно-акордеонної школи та її видатних представників. Викладачі та студенти є авторами публікацій, які спрямовані як на навчальний процес, так і на розширення горизонтів знання – монографій, довідників, навчальних посібників, репертуарних збірників, наукових та публіцистичних статей тощо.

Під керівництвом викладачів кафедри захистили кандидатські дисертації: 2012 – Наталія Сенкевич на тему: «Соціокультурні функції українського хорового мистецтва» (науковий керівник О.Фрайт); 2015 – Тетяна Медвідь на тему: «Розвиток музичного навчання у загальноосвітніх закладах України в кінці XX – на початку XXI століття» (науковий керівник Л.Філоненко); 2019 – Руслан Кундис на тему: «Діяльність Львівської баянної школи в контексті українського народно-інструментального мистецтва», 2021 – Наталія Сторонська на тему: «Діяльність Дрогобицької музичної школи в контексті українського академічного мистецтва (на прикладі Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка)» та Валерій Шафета на тему: «Еволюція колективного баянно-акордеонного виконавства Львівщини у контексті музичних національних традицій України XX століття» (науковий керівник А.Душний); 2022 – Ліана Бучок на тему: «Фортепіанна творчість закарпатських композиторів ХХ – поч. ХХІ ст.: стильові виміри» (науковий керівник М.Ярко).

Відповідно до наказу ректора університету від 24.06.2022 р. № 207 «Про зміни в організаційній структурі університету» та Положення про наукову лабораторію Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, затвердженого наказом ректора університету від 22.03.2019 р. № 108, наказу № 344 й ухвали вченої ради ДДПУ імені Івана Франка від 11 жовтня 2022 року при кафедрі створено науково-дослідну лабораторію мистецької освіти (завідувач доцент Н.Сторонська).

Викладачі кафедри активно співпрацюють з такими науковими установами: Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти, Інститутом педагогіки і психології АПН України, Інститутом проблем виховання АПН України, Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М. Рильського НАН України, Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, Національною музичною академією ім. П. Чайковського, Львівською національною музичною академією ім. М. Лисенка, Одеською національною музичною академією ім. А. Нєжданової, Інститутом культури і мистецтв Cумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка, Інститутом мистецтв Прикарпатського Національного університету ім. В. Стефаника, Всесвітньою Конфедерацією акордеоністів («Confederation Mondiale de l’Accordeon»), Інститутом музичної освіти Університету імені Яна Кохановського (Кельце, Польща), Музичною академією Університету Вітовта Великого (Каунас, Литва), Казахською національною консерваторією імені Курмангази (Алмати, Казахстан), Академією мистецтв у Банській Бистриці (Словаччина), Вінницьким обласним навчально-методичним центром галузі культури, мистецтв та туризму, Чернігівською філією Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Житомирським обласним центром підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтв і туризму, Полтавським обласним методичним кабінетом навчальних закладів  мистецтва та культури, Управлінням культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та ін.

На кафедрі функціонує: науковий фаховий збірник «категорії Б» галузі педагогічних наук та культури і мистецтва «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (співзасновник та співредактор А.Душний; http://www.aphn-journal.in.ua/); збірник наукових праць «Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика» (редактор А.Душний; https://scholar.google.com.ua/citations?user=FZHNa04AAAAJ&hl=ru).

 

Кафедра систематично проводить: Всеукраїнський відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» (http://www.music-review.com.ua/mr/mr.nsf/0/A496EAF6BE20F0DCC2257C32004B3D0B?OpenDocument); міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» (http://www.music-review.com.ua/mr/mr.nsf/0/D059467BF5DBDF38C2257B6E006118C6?OpenDocument); міжнародні науково-практичні конференції «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» та «Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика», які внесені до плану роботи МОН України; курси підвищення кваліфікації зі спеціальності «Музичне мистецтво» із міжнародною участю; лекції-практикуми, творчі вечори, урочисті академії із присвятою видатним постатям музичного мистецтва, концерти, презентації тощо.