Return to Кафедри факультету

Кафедра вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва

Завідувач кафедри – доктор мистецтвознавства, професор Бермес Ірина Лаврентіївна

Поштова адреса – 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І. Франка, 11.

Контактний телефон – 2-16-14

Електронна адреса: muzvyh@gmail.com

Рік заснування кафедри – 1960.

Попередні назви кафедри – Музики і співів; Методики музичного виховання, співів і хорового диригування; Методики музичного виховання і диригування.

Попередні завідувачі кафедри – Анатолій Рябчун, Юліан Корчинський, Григорій Голик, Михайло Бурбан, Петро Гушоватий.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Бермес Ірина Лаврентіївна
завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства, професор.

Контактні засоби зв’язку:
i.bermes@dspu.edu.ua

Бобечко Оксана Юріївна
кандидат мистецтвознавства, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
bobechko_o@dspu.edu.ua

Гнатів Зоряна Ярославівна
кандидат філософських наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
gnativz@dspu.edu.ua

Кишакевич Світлана Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
kyshakevych@dspu.edu.ua

Кутняк Іван Михайлович
кандидат філософських наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
i_kutnyak@dspu.edu.ua

Мартинів Любомир Ігорович
кандидат мистецтвознавства, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
l_martyniv@dspu.edu.ua

Матійчин Ірина Мстиславівна
кандидат мистецтвознавства, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
matiichyniryna@dspu.edu.ua

Медвідь Тетяна Олександрівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
tetiana.medvid@dspu.edu.ua

Пелех Христина Миронівна
доктор філософії, старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:
holubinka@dspu.edu.ua

Полюга Вікторія Володимирівна
кандидат філософських наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
poliuhav@dspu.edu.ua

Сидор Михайло Богданович
кандидат мистецтвознавства, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
m_sydor@dspu.edu.ua

Стець Галина Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
stets@dspu.edu.ua

Фриз Петро Іванович
кандидат мистецтвознавства, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
p_fryz@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:
lastovetskal@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:
shunevich_e@dspu.edu.ua

Савчин Галина Віталіївна
старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:
g_savchyn@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:
z_yasenitska@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:
o_martyniv@dspu.edu.ua

 

Концертмейстерський склад кафедри

Ананенко Наталія Юріївна
провідний концертмейстер.

Дзондза Наталія Михайлівна
концертмейстер.

Коваль Галина Григорівна
провідний концертмейстер.

Козій Тамара Вадимівна
концертмейстер.

Мартинів Любомир Ігорович
провідний концертмейстер.

Шафета Валерій Валерійович
провідний концертмейстер.

Шкраба Наталія Романівна
провідний концертмейстер.

Олійник Ірина Романівна
концертмейстер.

Стащенко Олена Ігорівна
концертмейстер.

Гарапко Анна Ігорівна
діловод кафедри.

Історія кафедри. У листопаді 1966 року кафедру «Музики і співів» (така початкова назва) було розділено на дві:
1) теорії, історії музики та гри на музичних інструментах;
2) методики музичного виховання, співів та хорового диригування.

Ця назва проіснувала до 2002 року, коли відбулася реорганізація кафедр факультету.

Від дня створення (1960 р.) до вересня 1972 р. кафедрою керував досвідчений музикант і організатор Анатолій Рябчун. Його діяльність співпала з періодом становлення музичної освіти в педвузах України. Під його орудою було піднято на професійний рівень музичну освіту на філологічному факультеті, а також на факультеті підготовки вчителів початкових класів. А. Рябчун був одним із ініціаторів відкриття музично-педагогічного факультету, а керована ним кафедра комісією МО УРСР була визнана провідною серед подібних у педвузах України.

Від 19 вересня 1972 року кафедрою керував Заслужений діяч мистецтв України, колишній художній керівник Прикарпатського ансамблю пісні і танцю «Верховина» Юліан Корчинський. Здібний диригент і організатор, він створив особливий мікроклімат у колективі: акцентовано на співпрацю із загальноосвітніми школами, а в репертуарній політиці на українську класику та народну творчість. Юліан Корчинський опрацьовував і публікував фольклорні матеріали, зокрема збірки «Бойківські та лемківські народні пісні» (1970), «Українські народні пісні» (1973), «Карпатські струмочки» (1979), «Пісні з Львівщини» (1988). Підтримував приятельські стосунки з видатними діячами музичної культури, передусім із Народним артистом УРСР А.Кос-Анатольським. Помер 12 січня 1990 року.

Після смерті Ю. Корчинського кафедрою упродовж чотирьох років керував кандидат педагогічних наук Григорій Голик. Дисертаційну роботу на тему «Роль учбового хору музпедфакультету у формуванні творчих здібностей студентів» захистив у Москві під керівництвом О. Апраксіної в 1973 році. Працював у Івано-Франківському, Вінницькому педінститутах, де набував педагогічного досвіду. У 1986 р. перейшов на роботу до Львова, а з вересня 1991-го – знову повернувся в Дрогобич. Опублікував монографію «Музичне виховання в українській школі» (1998), в якій узагальнив досвід загального музичного виховання в Україні та світі.

Відтак керівництво кафедрою очолив кандидат мистецтвознавства Михайло Бурбан (дисертацію на тему «Музичний спектакль для дітей в українському театрі» захистив у Тбіліському державному театральному інституті ім. Ш. Руставелі). Опублікував низку публікацій у всеукраїнських періодичних виданнях, навчально-інструктивних матеріалів для потреб музично-педагогічного факультету і загальноосвітньої школи. Підготував до друку дві монографії довідкового плану про хорові колективи та диригентів Львівщини й України. Керував факультетським симфонічним оркестром та був головою музично-просвітницького товариства «Боян Дрогобицький», із чоловічим хором якого виступав на теренах України та зарубіжжя.

Від вересня 2001 року до 2015 року завідувачем кафедри працював Заслужений працівник культури України, доцент Петро Гушоватий. Після реорганізації факультету кафедра отримала назву «Кафедра методики музичного виховання і диригування».

З 2015 року кафедрою керує доктор мистецтвознавства, професор Ірина Бермес.