Перелік навчальних дисциплін ОПП Початкова освіта та хореографія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Методика навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі