Перелік навчальних дисциплін ОПП Початкова освіта та інформатика другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Комунікативне та рецептивне вивчення мови
Електронно-освітні ресурси в початкових класах
Цифровий профіль педагога
Сучасні засади навчання математики у початкових класах
Елементи структурного програмування

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Стилістична майстерність фахівця початкової освіти
Моделювання на уроках математики у початкових класах
Проєктно-дослідницька діяльність на уроках математики у початкових класах
Технології розвитку критичного мислення на уроках математики у початкових класах
Інноваційні технології у позакласній роботі з математики у початковій школі
Формування прийомів моделювання на уроках математики у початковій школі
Формування культури логічного мислення на уроках математики у початковій школі
Комп'ютерні тестові технології
Технології дистанційного навчання у початковій школі
Сучасні методичні засади навчання української мови у початковій школі
Моніторинг знань учнів з мови та літературного читання в початковій школі
Сучасні форми роботи з розвитку мовлення учнів початкової школи
Теорія і практика ораторського мистецтва у початковій школі
Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності учнів початкової школи
Інтернет-сервіс у роботі вчителя початкової школи
Безпека інформаційних систем