Перелік навчальних дисциплін ОПП Початкова освіта та англійська мова другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Communicative and receptive language learning
Цифровий профіль педагога
Сучасні засади навчання математики у початкових класах
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Педагогічний супровід інклюзивної освіти у початковій школі
Методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти
Усне та писемне англійське мовлення у початковій школі
Загальнотеоретичний курс англійської мови
Інтерпретація англомовного художнього тексту

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Project and research activities in mathematics lessons in primary classes
Моделювання на уроках математики у початкових класах
Проєктно-дослідницька діяльність на уроках математики у початкових класах
Технології розвитку критичного мислення на уроках математики у початкових класах
Педагогічна конфліктологія
Педагогічні інновації в Україні і за рубежем
Інноваційні технології у позакласній роботі з математики у початковій школі
Формування прийомів моделювання на уроках математики у початковій школі
Формування культури логічного мислення на уроках математики у початковій школі
Комп'ютерні тестові технології
Технології дистанційного навчання у початковій школі
Сучасні методичні засади навчання української мови у початковій школі
Моніторинг знань учнів з мови та літературного читання в початковій школі
Сучасні форми роботи з розвитку мовлення учнів початкової школи
Теорія і практика ораторського мистецтва у початковій школі
Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності учнів початкової школи
Технології навчання математичної освітньої галузі в початковій школі
Технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі
Технології навчання природничої освітньої галузі в початковій школі
Нові підходи у навчанні англійської мови у початковій школі
Формування міжкультурної компетенції учнів початкової школи на уроках англійської мови

 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Менеджмент освіти

Філософія освіти

Сучасні методичні засади навчання математики у ПШ

Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти

Педагогічні інновації в Україні і за рубежем

Методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти

Рецептивне і комунікативне вивчення мови

 

Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі у ПШ

Методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі у ПШ

Методика навчання математичної освітньої галузі у ПШ

Методика навчання природничої освітньої галузі у ПШ

Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі у ПШ

Методика навчання технологічної освітньої галузі у ПШ

Методика навчання інформатичної освітньої галузі у ПШ

Методика навчання мистецької освітньої галузі у ПШ (музичне мистецтво)

Методика навчання мистецької освітньої галузі у ПШ (образотворче мистецтво)

 

Підготовка  кваліфікаційної роботи

Підсумкова атестація

 

1.1.    Оздоровчі технології у ПШ

1.2.    Підручникознавство

1.3.    Порівняльна педагогіка

1.4.    Педагогічна конфліктологія

1.5.    Педагогічний супровід інклюзивної освіти у ПШ

2.1.    Інноваційні технології у позакласній роботі з математики у ПШ

2.2.    Формування прийомів моделювання на уроках математики у ПШ

2.3.    Формування культури логічного мислення на уроках математики у ПШ

2.4.    Комп’ютерні тестові технології

2.5.    Технології  дистанційного навчання у ПШ

3.1.    Сучасні методичні засади навчання української мови у ПШ

3.2.    Моніторинг знань учнів з мови та літературного читання в ПШ

3.3.    Сучасні форми роботи з розвитку мовлення учнів ПШ

3.4.    Теорія і практика ораторського мистецтва у ПШ

3.5.    Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності учнів ПШ

4.1.    Технології навчання математичної освітньої галузі в ПШ

4.2.    Технології навчання мовно-літературної освітньої галузі  в ПШ

4.3.    Технології навчання природничої освітньої галузі  в ПШ

5.1.    Основи культури і техніки мовлення

5.2.    Теоретичні основи мовної комунікації учнів ПШ

6.1     Каліграфія

6.2.    Формування читацької культури учнів ПШ

7.1.    Курсова робота з методики навчання мовно-літературної освітньої галузі у ПШ

7.2.    Курсова робота з методики навчання математичної освітньої галузі у ПШ

7.3.    Курсова робота з методики навчання природничої  освітньої галузі у ПШ

7.4.    Курсова робота з методики навчання технологічної освітньої галузі у ПШ

7.5.    Курсова робота з методики навчання інформатичної освітньої галузі у ПШ

7.6.    Курсова робота з методики навчання мистецької освітньої галузі у ПШ

7.7.    Курсова робота з методики навчання громадянської та історичної освітньої галузі у ПШ

8.1.    Школознавство

8.2.    Педагогічні технології

8.3.    Порівняльна педагогіка

8.4.    Медіаосвіта

8.5.    Основи педагогічної майстерності

8.6.    Педагогічна творчість

8.7.    Родинна педагогіка

8.8.    Психологія педагогічної діяльності

8.9.    Психологія вищої школи

8.10.  Психологічний супровід інклюзивної освіти

8.11.  Психологія інформаційних війн

8.12.  Психологія конфлікту

8.13.  Психологія кар’єри

8.14. Психопрофілактика залежної поведінки

8.15.  Технології маніпулювання свідомістю людини та протидії маніпуляціям