Перелік навчальних дисциплін ОПП Початкова освіта та англійська мова першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Дитяча література
Сучасна українська мова
Теоретичні основи початкового курсу математики

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Основи культури і техніки мовлення
Теоретичні основи мовної комунікації учнів початкової школи
Каліграфія
Практикум розв’язування логічних задач
Практикум розв’язування сюжетних задач
Алгебраїчна пропедевтика у початковому курсі математики
Геометрична пропедевтика у початковому курсі математики
Практикум з синтаксису української мови

 

1. Цикл загальної підготовки

2. Цикл професійної підготовки