Перелік навчальних дисциплін ОПП Початкова освіта та англійська мова першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020

1. Вибіркові навчальні дисципліни

Методика навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі
Основи культури і техніки мовлення
Теоретичні основи мовної комунікації учнів початкової школи
Формування читацької культури учнів початкової школи
Практикум розв’язування логічних задач
Практикум розв’язування сюжетних задач
Алгебраїчна пропедевтика у початковому курсі математики
Геометрична пропедевтика у початковому курсі математики
Практикум з орфографії української мови
Практикум з синтаксису української мови

 

1. Цикл загальної підготовки

2. Цикл професійної підготовки