Перелік навчальних дисциплін спеціальності 013 Початкова освіта та хореографія (ІІ РВО, 2023)

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Цифровий профіль педагога
Психологія вищої школи
Педагогіка вищої школи
Менеджмент освіти
Філософія освіти
Виробнича (педагогічна) практика у закладах загальної середньої освіти
Виробнича (педагогічна) практика у закладах фахової передвищої, вищої освіти
Підготовка кваліфікаційної роботи
Технології викладання методик початкової освіти у закладі вищої освіти
Комунікативне та рецептивне вивчення мови
Організація інклюзивного навчання у закладах освіти
Цифровий профіль педагога
Мистецтво балетмейстера у народно-сценічній хореографії
Керівництво дитячим хореографічним колективом

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Актуальні проблеми початкової освіти
Порівняльна педагогіка
Професійний імідж учителя
Педагогічні інновації в Україні і за рубежем
Сучасні засади математичної освіти у початкових класах
Моделювання на уроках математики у початкових класах
Проєктно-дослідницька діяльність на уроках математики у початкових класах
Стилістична майстерність фахівця початкової освіти
Педагогічна риторика
Теорія і практика наукової комунікації
Лінгвістична культура сучасного вчителя початкових класів
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)
Ділова іноземна мова (англійська)
Ділова іноземна мова (німецька)
Ділова іноземна мова (французька)
Ансамбль танцю
Композиція сучасних танцювальних форм
Виконання віртуозних рухів