Перелік навчальних дисциплін спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (І РВО, 2021)

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Історія української державності
Філософія
Іноземна мова
Українська мова за професійним спрямуванням
Інформаційно-комунікаційні технології
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Фізичне виховання
Психологія
Педагогіка
Основи наукових досліджень
Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли
Живопис
Історія зарубіжного образотворчого мистецтва
Історія українського образотворчого мистецтва
Етика та естетика
Композиція
Основи керівництва самодіяльним об’єднанням образотворчого та декоративного мистецтва
Основи кольорознавства
Основи художньої майстерності
Рисунок
Скульптура та пластична анатомія
Стилістика світової культури
Художньо-прикладна графіка

 

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Мистецтво орнаменту і художнього розпису
Народне мистецтво і малярство
Етнодизайн
Основи дизайну
Основи перспективи в рисунку
Педагогічний малюнок
Основи реставрації
Основи реставраційного живопису
Основи графічного дизайну
Основи комп’ютерної графіки
Техніки і технології малярства
Техніки і технології станкового живопису
Художнє конструювання
Художнє проектування
Народне мистецтво Західної України
Художні промисли Прикарпаття
Народознавство у мистецтві
Фольклор України