Перелік навчальних дисциплін спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) І РВО, 2023

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Історія української державності
Українська мова за професійним спрямуванням
Філософія
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Вікова фізіологія та шкільна гігієна
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивна освіта
Іноземна мова
Фізичне виховання
Психологія
Педагогіка
Історія зарубіжної музики
Історія української музики
Теорія музики та сольфеджіо
Хорове диригування
Хоровий клас
Методика навчання музичного мистецтва
Постановка голосу
Шкільний курс «Мистецтво» та методика його навчання
Курсова робота з методики навчання музичного мистецтва
Комп’ютерні технології в галузі музичного мистецтва
Навчальна (пропедевтична) практика
Виробнича (педагогічна) практика

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Хорознавство та методика роботи з хором
Хорове аранжування
Музичний фольклор України
Комп’ютерні програми нотних нотацій
Методика музичного виховання у закладах дошкільної освіти
Музична освіта Східної Галичини періоду міжвоєнного двадцятиліття
Англійська мова за професійним спрямуванням
Німецька мова за професійним спрямуванням
Французька мова за професійним спрямуванням
Ділова англійська мова
Ділова німецька мова
Ділова французька мова
Інструментальна підготовка: фортепіано
Інструментальна підготовка: баян / акордеон
Інструментальна підготовка: скрипка
Інструментальна підготовка: бандура
Інструментальна підготовка: оркестрові духові
Інструментальна підготовка: гітара
Інструментальна підготовка: оркестрові ударні
Інструментальна підготовка: цимбали