Перелік навчальних дисциплін спеціальності 025 Музичне мистецтво (ІІ РВО, 2023)

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Психологія вищої школи
Педагогіка вищої школи
Менеджмент освіти
Філософія науки
Основи комп’ютерного аранжування та звукозапису
Методологія та організація наукових досліджень
Диригування
Методика викладання спеціальних дисциплін
Історія вокально-хорового мистецтва
Хоровий клас
Спеціальний інструмент
Методика викладання спеціальних дисциплін
Історія інструментального мистецтва
Ансамбль
Спеціальний інструмент
Методика викладання спеціальних дисциплін
Історія інструментального мистецтва
Ансамбль
Спеціальний інструмент
Методика викладання спеціальних дисциплін
Історія інструментального мистецтва
Камерний ансамбль
Спеціальний інструмент
Методика викладання спеціальних дисциплін
Історія інструментального мистецтва
Камерний ансамбль та концертмейстерський клас
Академічний спів
Методика викладання спеціальних дисциплін
Історія вокально-хорового мистецтва
Хоровий клас
Виробнича (педагогічна) практика у закладах фахової передвищої, вищої освіти
Виробнича (виконавська) практика

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Основи вокального аранжування
Основи інструментального аранжування
Основи імпровізації
Комп’ютерні програми нотних нотацій
Методика творчої діяльності викладача музичного мистецтва
Філософія музики
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)
Ділова іноземна мова (англійська)
Ділова іноземна мова (німецька)
Ділова іноземна мова (французька)