Перелік навчальних дисциплін спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (ІІ РВО, 2023, 1р. 4м.)

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Психологія вищої школи
Педагогіка вищої школи
Менеджмент освіти
Філософія науки
Методологія наукових досліджень у галузі культури і мистецтва
Сучасне образотворче та декоративно-прикладне мистецтво
Теорія і практика живопису
Теорія і практика рисунку
Інтелектуальна власність
Філософія культури і мистецтва
Методика викладання образотворчих дисциплін у закладах фахової передвищої та вищої освіти
Навчальна практика (пленер)
Виробнича (педагогічна) практика

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Реставраційний живопис
Малярство
Техніки і технології монументального мистецтва
Іконопис
Сакральне мистецтво
Станкове і монументальне малярство
Графічний дизайн
Комп'ютерна графіка
Мистецтво оформлення книг
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)
Ділова іноземна мова (англійська)
Ділова іноземна мова (німецька)
Ділова іноземна мова (французька)