Перелік навчальних дисциплін спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (І РВО, 2023)

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Українська мова за професійним спрямуванням
Історія української державності
Іноземна мова
Інформаційно-комунікаційні технології
Психологія
Філософія
Педагогіка
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Основи наукових досліджень
Фізичне виховання
Основи кольорознавства
Живопис
Композиція
Стилістика світової культури
Основи художньої майстерності
Декоративно-прикладне мистецтво та художні промисли
Етика та естетика
Скульптура та пластична анатомія
Історія зарубіжного образотворчого мистецтва
Художньо-прикладна графіка
Історія українського образотворчого мистецтва
Основи керівництва самодіяльним об’єднанням образотворчого та декоративного мистецтва
Курсова робота з образотворчого та декоративного мистецтва
Навчальна практика «Пленер»

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Техніки і технології малярства
Техніки і технології станкового живопису
Мистецтво орнаменту і художнього розпису
Художні промисли Прикарпаття
Педагогічний малюнок
Нетрадиційне малювання та ліплення
Основи дизайну
Етнодизайн
Основи графічного дизайну
Основи комп’ютерної графіки
Художнє конструювання
Художнє проєктування
Українське народне мистецтво
Українське народне малярство
Українознавство у мистецтві
Фольклор України
Основи реставрації
Основи реставраційного живопису
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)
Ділова іноземна мова (англійська)
Ділова іноземна мова (німецька)
Ділова іноземна мова (французька)