Перелік навчальних дисциплін спеціальності 025 Музичне мистецтво (ІІІ РВО, 2023)

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Філософія як досвід мислення
Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
Управління науковими проектами та реєстрація прав інтелектуальної власності
Наукова комунікація англійською мовою
Англійське академічне письмо
Проблеми сучасного музикознавства
Проблеми виконавського музикознавства
Науково-педагогічна практика

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Актуальні проблеми сучасної педагогіки
Актуальні проблеми сучасної психології. Пріоритети і цінності особистісного самоствердження у цифрову епоху
Психологія здоров’я особистості
Педагогіка вищої школи
Музичне джерелознавство та архівістика
Проблеми музичної герменевтики
Психологія музичної діяльності
Соціокультурні виміри музичного мистецтва
Проблеми українського музичного діаспорознавства
Історія музикознавства
Проблеми музичної регіоналістики
Соціологія музики
Актуальні проблеми музичної інтерпретології