Перелік навчальних дисциплін ОПП Початкова освіта та інформатика другого (магістерського) рівня вищої освіти 2022

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Менеджмент освіти
Філософія освіти
Сучасні методичні засади начвання математики у початковій школі
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Педагогічний супровід інклюзивної освіти у початковій школі
Методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти
Рецептивне і комунікативне вивчення мови
Елементи структурного програмування
Застосування комп’ютерних технологій у освітньому процесі початкової школи

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Оздоровчі технології в початковій школі
Імідж сучасного вчителя початкової школи
Порівняльна педагогіка
Педагогічна конфліктологія
Педагогічні інновації в Україні і за рубежем
Інноваційні технології у позакласній роботі з математики у початковій школі
Формування прийомів моделювання на уроках математики у початковій школі
Формування культури логічного мислення на уроках математики у початковій школі
Комп'ютерні тестові технології
Технології дистанційного навчання у початковій школі
Сучасні методичні засади навчання української мови у початковій школі
Моніторинг знань учнів з мови та літературного читання в початковій школі
Сучасні форми роботи з розвитку мовлення учнів початкової школи
Теорія і практика ораторського мистецтва у початковій школі
Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності учнів початкової школи
Технології навчання математичної освітньої галузі в початковій школі
Технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі
Технології навчання природничої освітньої галузі в початковій школі
Інтернет-сервіс у роботі вчителя початкової школи
Безпека інформаційних систем