Перелік навчальних дисциплін ОПП Початкова освіта та інформатика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Інформаційно-комунікаційні технології
Дитяча література
Сучасна українська мова
Теоретичні основи початкового курсу математики
Методика навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Основи культури і техніки мовлення
Теоретичні основи мовної комунікації учнів початкової школи
Каліграфія
Формування читацької культури учнів початкової школи
Практикум розв’язування логічних задач
Практикум розв’язування сюжетних задач
Алгебраїчна пропедевтика у початковому курсі математики
Геометрична пропедевтика у початковому курсі математики
Практикум з орфографії української мови
Практикум з синтаксису української мови
Веб-квест технології в освітньому процесі початкової школи
Хмарні технології в освітньому процесі початкової школи
Інтерактивні технології навчання інформатики у початковій школі
Мережеві технології
Математичні основи інформатики
Основи комп'ютерного моделювання