Перелік навчальних дисциплін спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (ІІ РВО, 2022, 1р. 4м.)

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Менеджмент освіти
Психологія вищої школи
Педагогіка вищої школи
Філософія науки
Філософія культури і мистецтва
Сучасне образотворче та декоративно-прикладне мистецтво
Теорія і практика живопису
Теорія і практика рисунку
Експертна оцінка творів мистецтва
Методологія наукових досліджень у галузі культури і мистецтва

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Реставраційний живопис
Малярство
Техніки і технології монументального мистецтва
Іконопис
Сакральне мистецтво
Станкове і монументальне малярство
Графічний дизайн
Комп'ютерна графіка

 

 

 

 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Менеджмент освіти

Психологія вищої школи

Педагогіка вищої школи

Філософія освіти

Філософія культури і мистецтва

Сучасне образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

Теорія і практика живопису

Теорія і практика рисунку

Експертна оцінка творів мистецтва

Методологія наукових досліджень у галузі культури і мистецтва

Курсова робота з філософії культури і мистецтва

Підготовка  кваліфікаційної роботи

Підсумкова атестація

 

1.1.    Реставраційний живопис

1.2.    Малярство

2.1.    Іконопис

2.2.    Сакральне мистецтво

3.1.    Графічний дизайн

3.2.    Комп’ютерна графіка

4.1.    Станкове і монументальне малярство

4.2.    Техніки і технології монументального мистецтва