Перелік навчальних дисциплін спеціальності 013 Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти (1р. 10м.) 2022

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Менеджмент освіти
Філософія освіти
Сучасні методичні засади начвання математики у початковій школі
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Педагогічний супровід інклюзивної освіти у початковій школі
Методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти
Рецептивне і комунікативне вивчення мови
Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі у початковій школі
Методика навчання соціальної та здоров'язбережувальної освітньої галузі у початковій школі
Методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі
Методика навчання природничої освітньої галузі у початковій школі
Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі у початковій школі
Методика навчання технологічної освітньої галузі у початковій школі
Методика навчання мистецької освітньої галузі у початковій школі (музичне мистецтво)
Методика навчання мистецької освітньої галузі у початковій школі (образотворче мистецтво)

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Методика навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі
Моделювання на уроках математики у початкових класах
Оздоровчі технології в початковій школі
Імідж сучасного вчителя початкової школи
Порівняльна педагогіка
Педагогічна конфліктологія
Педагогічні інновації в Україні і за рубежем
Innovative Technologies in Extracurricular Work in Mathematics in Elementary School
Інноваційні технології у позакласній роботі з математики у початковій школі
Формування прийомів моделювання на уроках математики у початковій школі
Формування культури логічного мислення на уроках математики у початковій школі
Комп'ютерні тестові технології
Технології дистанційного навчання у початковій школі
Сучасні методичні засади навчання української мови у початковій школі
Моніторинг знань учнів з мови та літературного читання в початковій школі
Сучасні форми роботи з розвитку мовлення учнів початкової школи
Теорія і практика ораторського мистецтва у початковій школі
Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності учнів початкової школи
Технології навчання математичної освітньої галузі в початковій школі
Технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі
Технології навчання природничої освітньої галузі в початковій школі
Основи культури і техніки мовлення
Теоретичні основи мовної комунікації учнів початкової школи
Каліграфія
Формування читацької культури учнів початкової школи

 

 

 

 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням (крім ПОА)

Менеджмент освіти

Філософія освіти

Підготовка  кваліфікаційної роботи

Підсумкова атестація

 

Сучасні методичні засади навчання математики у ПШ

Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти

Педагогічні інновації в Україні і за рубежем

Методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти

Рецептивне і комунікативне вивчення мови

 

1.1.    Оздоровчі технології у ПШ

1.2.    Підручникознавство

1.3.    Порівняльна педагогіка

1.4.    Педагогічна конфліктологія

1.5.    Педагогічний супровід інклюзивної освіти у ПШ

2.1.    Інноваційні технології у позакласній роботі з математики у ПШ

2.2.    Формування прийомів моделювання на уроках математики у ПШ

2.3.    Формування культури логічного мислення на уроках математики у ПШ

2.4.    Комп’ютерні тестові технології

2.5.    Технології  дистанційного навчання у ПШ

3.1.    Сучасні методичні засади навчання української мови у ПШ

3.2.    Моніторинг знань учнів з мови та літературного читання в ПШ

3.3.    Сучасні форми роботи з розвитку мовлення учнів ПШ

3.4.    Теорія і практика ораторського мистецтва у ПШ

3.5.    Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності учнів ПШ

4.1.    Технології навчання математичної освітньої галузі в ПШ

4.2.    Технології навчання мовно-літературної освітньої галузі  в ПШ

4.3.    Технології навчання природничої освітньої галузі  в ПШ

 

6.1.    Школознавство

6.2.    Педагогічні технології

6.3.    Порівняльна педагогіка

6.4.    Медіаосвіта

6.5.    Основи педагогічної майстерності

6.6.    Педагогічна творчість

6.7.    Родинна педагогіка

6.8.    Психологія педагогічної діяльності

6.9.    Психологія вищої школи

6.10.  Психологічний супровід інклюзивної освіти

6.11.  Психологія інформаційних війн

6.12.  Психологія конфлікту

6.13.  Психологія кар’єри

6.14. Психопрофілактика залежної поведінки

6.15.  Технології маніпулювання свідомістю людини та протидії маніпуляціям

 

Спеціалізація: англійська мова

Усне та писемне англійське мовлення у ПШ

Загальнотеоретичний курс англійської мови

Інтерпретація англомовного художнього тексту

Курсова робота з методики навчання англійської мови у початковій школі

5.1.    Нові підходи у навчанні англійської мови у початковій школі

5.2.    Формування міжкультурної компетенції учнів ПШ на уроках англійської мови

 

Спеціалізація: інформатика

Елементи структурного програмування

Застосування компютерних технологій у освітньому процесі ПШ

Курсова робота з методики навчання інформатики у ПШ

5.1.    Інтернет-сервіси у роботі вчителя ПШ

5.2.    Безпека інформаційних систем

 

Спеціалізація: образотворче мистецтво

Сучасне образотворче мистецтво України

Керівництво самодіяльним об’єднанням образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Курсова робота з методики навчання образотворчого мистецтва у ПШ

5.1.    Станкове і монументальне малярство

5.2.    Техніки і технології монументального мистецтва

 

Спеціалізація: хореографія

Мистецтво балетмейстера у народно-сценічній хореографії

Керівництво дитячим хореографічним колективом

Курсова робота з методики навчання хореографії

5.1. Сценографія хореографічного твору

5.2. Стильові різновиди сучасного хореографічного мистецтва