Return to Наукові здобутки

Вітаємо Савчин Галину Віталіївну із захистом кандидатської дисертації

Вітаємо старшого викладача кафедри культурології та мистецької освіти факультету початкової та мистецької освіти Савчин Галину Віталіївну із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, на тему “Соціально-філософські аналіз категорії “Синестезія”” та її наукового керівника кандидата філософських наук, доцента, завідувача кафедри культурології та мистецької освіти В.І. Дротенко.