Return to Наукові здобутки

Створення науково-дослідних лабораторій у структурі факультету

Відповідно до ухвали вченої ради університету факультету (протокол №13 від 18 жовтня 2018 р.) наказом ректора №403 від 19.10.2018 р. створено на факультеті початкової та мистецької освіти науково-дослідну лабораторію педагогічних інновацій в початковій освіті при кафедрі педагогіки та методики початкової освіти (завідувач доц. Л.Г. Стахів) та науково-дослідну лабораторію розвитку риторичної особистості в контексті Нової української школи при кафедрі філологічних дисциплін та методики їх викладання у  початковій школі (завідувач проф. М.Ю. Федурко).