Return to Наукові здобутки

Вітаємо Даниляк Руслану Зіновіївну із захистом кандидатської дисертації

Даниляк Руслана ЗіновіївнаВітаємо викладача кафедри педагогіки та методики початкової освіти, методиста заочного відділення факультету початкової та мистецької освіти Даниляк Руслану Зіновіївну із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, на тему “Ідеї морального виховання молодших школярів на сторінках вітчизняної дитячої періодики (кінець ХХ – початок ХХІ століття)” та її наукового керівника доктора педагогічних наук, професора, проректора з наукової роботи Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка Пантюка Миколу Павловича.