Return to Все про нас

Наукові здобутки

Вітаємо Гірняк Світлану Петрівну із захистом докторської дисертації

Вітаємо доцента кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі факультету початкової та мистецької освіти Гірняк Світлану Петрівну із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук.

Вітаємо Мартиніва Любомира Ігоровича із захистом кандидатської дисертації

Вітаємо викладача кафедри культурології та мистецької освіти факультету початкової та мистецької освіти Мартиніва Любомира Ігоровича із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства та його наукового керівника професора Катрич Ольгу Тарасівну.

Вітаємо Мойко Оксану Степанівну із захистом кандидатської дисертації

Вітаємо викладача кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі факультету початкової та мистецької освіти Мойко Оксану Степанівну із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук та її наукового керівника доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі Ковальчука Володимира Юльяновича.

Вітаємо Савчин Галину Віталіївну із захистом кандидатської дисертації

Вітаємо старшого викладача кафедри культурології та мистецької освіти факультету початкової та мистецької освіти Савчин Галину Віталіївну із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, на тему “Соціально-філософські аналіз категорії “Синестезія”” та її наукового керівника кандидата філософських наук, доцента, завідувача кафедри культурології та мистецької освіти В.І. …

Створення науково-дослідних лабораторій у структурі факультету

Відповідно до ухвали вченої ради університету факультету (протокол №13 від 18 жовтня 2018 р.) наказом ректора №403 від 19.10.2018 р. створено на факультеті початкової та мистецької освіти науково-дослідну лабораторію педагогічних інновацій в початковій освіті при кафедрі педагогіки та методики початкової освіти (завідувач доц. Л.Г. Стахів) та науково-дослідну лабораторію розвитку риторичної особистості в контексті Нової української …

Вітаємо професора Марію Федурко із нагородженням Відзнакою вченої ради університету

За багаторічну сумлінну працю, плідну громадську, мистецьку, наукову і навчально-виховну діяльність, вагомий внесок у підготовку студентів, формування позитивного іміджу університету завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, доктор філологіних наук, професор Марія Юліанівна Федурко нагороджена Відзнакою Вченої ради університету ( № 013 ), наказ ректора № 343 від 21 09 2018 …

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти – учасник Ювілейної Всеукраїнської конференції НАПН України

26 жовтня 2017 року кафедра педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності», присвяченій 25-ій річниці створення Національної Академії педагогічних наук України та 20-ій річниці створення Інституту проблем виховання НАПН України. Урочисто відкрив конференцію доктор педагогічних …

Викладачі факультету початкової та мистецької освіти отримали свідоцтва майстер-тренерів з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини

Завершилося навчання за тренінговою програмою «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта» спеціальності «Початкова освіта». Викладачі факультету початкової та мистецької освіти під час заключного модуля навчання відвідали уроки в пілотній Хотівській школі Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, побачили на практиці формування …

Вітаємо Володимира Ковальчука з присвоєнням почесного звання «Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка»

Вітаємо завідувача кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі доктора педагогічних наук, професора, Відмінника освіти України Ковальчука Володимира Юльяновича з присвоєнням почесного звання «Заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка».

Вітаємо Даниляк Руслану Зіновіївну із захистом кандидатської дисертації

Вітаємо викладача кафедри педагогіки та методики початкової освіти, методиста заочного відділення факультету початкової та мистецької освіти Даниляк Руслану Зіновіївну із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, на тему “Ідеї морального виховання молодших школярів на сторінках вітчизняної дитячої періодики (кінець ХХ – початок ХХІ …

Наукові здобутки кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Науковий збірник “Рідне слово в етнокультурному вимірі” затверджено у Переліку наукових фахових видань України (додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 р). Науковий збірник “Рідне слово в етнокультурному вимірі [Native word in ethnocultural dimension]” включено у науково-метричну базу Index Copernicus-ICV 2015 39,16 http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?q=native+word Редколегія збірника наукових праць “Рідне слово в етнокультурному …